Populärmusik från 1936

Populärmusik från ett år i Sverige

20 inspelningar, de populäraste från året och några fynd därtill

Populärmusik från 1936

Vax Records CD 1936

Pris: 139:- inkl porto

1. Stepping Jack från Arizona 2´53

(Sten Axelson – Sven Paddock) SYLVAIN EDITION AB /Ehrlingförlagen

John Wilhelm Hagberg och Margareta Kjellberg, Step: Sten Axelson. Odeon Swingorkester, ledning: Stig Holm

Odeon D 2810 (mx 5888-1) Insp. Stockholm 15 april 1936

2. Två solröda segel 3´16

(Text & Musik: Jimmy Kennedy & Wilhelm Grosz; sv.text: S.S. Wilson) EMI MUSIC PUBLISHING SCANDINAVIA AB / SYLVAIN EDITION AB /Ehrlingförlagen

Lasse Dahlquist, Georg Enders orkester

Cameo 446 (mx 11154-1) Insp. Stockholm juni 1936

3. En röd liten stuga 2´44

(Eric Frykman, Sven Paddock)UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING SCANDINAVIA AB

Sven Olof Sandberg, Gösta Jonssons orkester

Sonora 3148 (mx 1620-S-S-B) Insp. Stockholm februari 1936

4. På tu man hand 2´49

Tango ur filmen ¨Han, hon och pengarna¨ (Jules Sylvain  — Sven Paddock) SYLVAIN EDITION AB /Ehrlingförlagen

Ulla Billquist, Rünos Dansorkester

Columbia DS 992 (mx CS 1005-2) Insp. Stockholm 9 oktober 1936

5. Vill du vissla på min lilla pekingneser 3´07

(Sten Axelson)

Sickan Carlsson med Nils Kyndels orkester

Oden D 2770 (mx Sto 5841-1) Insp. Stockholm 6 januari 1936

6. Jag gillar Johansson 3´01

(Sven Goon) MANUS

Margareta Kjellberg med Charles Redlands orkester

Kristall 1663 (mx C 9139) Insp. Stockholm mars 1936

7. Ska de va en karl 3´07

Foxtrot ur Folkets hus nyårsrevy ¨Folket i bild¨ (Mac Morris, Dardanell)

Naemi Briese med Waldimirs orkester

HMV X 4760 (mx 0SB 446-2) Insp. Stockholm 17 december 1936

8. Med regnrock och paraply 2´55

(Eric Frykman, Ernfrid Ahlin, Sven Paddock) NORDISKA MUSIKFÖRLAGET AB /Warner

Leif Petersen med Hanns Bingangs orkester

Kristall 1689 (mx C 9646-1) Insp. Stockholm 4 september 1936

9. 65 66 och jag 3´21

(Gösta Wallenius, Alf. Henrikson, Elof Ahrle) MANUS

Elof Ahrle med Gösta Jonsson & Co

Sonora 3213 (mx 1968-S-S-A) Insp. Stockholm november 1936

10. Bugle call rag 2´13

(Elmer Schoebel, Jack Pettis, Billy Meyers) EMI-MILLS NORDISKA AB

Jularbo J:rs Hot-Trio (Erik Frank, Jularbo J:r, Gösta Hansson)

Sonora 3248 (mx 1985-S) Insp. Stockholm 22 december 1936

11. Karl Alfred och Olivia (I’m Pop-Eye, the sailor man) 2´42

(S. Lerner, Bob Sailor)

Gösta Petersson med Arne Hülphers orkester

Odeon D 5264 (mx 5908-1) Insp. Odeons studio Stockholm 24 april 1936

12. Olympia-valsen 3´03

(John Hedberg; N. Sylvén) Manus

Harry Brandelius med Waldimirs orkester

HMV X 4631 (mx 0SB 332-2) Insp. Stockholm 13 maj 1936

13 Sicken en ballong 3´03

(Karl-Gerhard) ur revyn ”Köpmännen i Nordens Venedig” Manus

Edvard Persson med orkester

Columbia 26217 (USA) (mx CO 21380-1) Insp. Stockholm 14 januari 1936

14 Jag är ett barn av min tid (South America Joe) 3´02

(Cliff Friend, Irving Caesar, Karl Gerhard) ur revyn ”Köpmännen i Nordens Venedig” WARNER/CHAPPELL MUSIC PUBLISHING SCANDINAVIA AB

Zarah Leander med Folkteaterns orkester Dirigent: Gösta Alenius

Odeon D 2768 (mx Sto 5842-1) Insp. 15 januari 1936

15. Sången om Larsson (Melodien Der Blev Vaek) 3´03

(Herman Koppel, Sven Kristensen, Bernhard Christensen, Henriksson) Skandinavisk MUSIKFORLAG (KODA)

Sång av ÅKE OHBERG. Instudering: PER LINDBERG, HILDING ROSENBERG

Sonora 3169 (mx 1761-S-V-B) Insp. Stockholm maj 1936

16. Fantasi i G-C 2´56

(Folke Andersson, arr  Folke  Andersson) MANUS

Four-string-solo av Folke ”Göken” Andersson, All Star orchestra

Sonora 3498 (mx 1763-S-B) Insp. Stockholm 28 maj 1936

17 Man rår inte för att man är född med en droppe zigenareblod 2´50

(Erdéley Mihály, arr: Pierre de  Caillaux) COPYRIGHT CONTROL

Karl Gerhard med Folkteaterns orkester Dirigent: Pierre de Caillaux

HMV X 4708 (mx 0SB 380-2) Insp. Stockholm 11 september 1936

18. En enda timma (Nur eine Stunde) 3´13

(Peter Kreuder, S. S. Wilson)

Karin Juel med Waldimirs orkester

HMV X 4722 (mx 0SB 407-2)

Insp. Stockholm 7 oktober 1936

19. Älskliga blommor små 3´23

(Evert Taube) KÖRLINGS FÖRLAG AB

Evert Taube med orkester under ledning av Björn Schildknecht

Columbia DS 1015 (mx CS 1028-1) Insp. Stockholm 18 november 1936

20 Tonerna 3´15

(C.L. Sjöberg; E.G. Geijer) PUBLIC DOMAIN

Jussi Björling med Nils Grevillius orkester

HMV X 4716 (mx 0SB 402-2) Insp. Konserthuset Attiksalen Stockholm 7 oktober 1936