Någonting att äta, någonting att dricka

Någonting att äta, någonting att dricka. Vax Records CD 1004 (2CD)
Pris 199:- (inkl porto)47 inspelningar från åren 1905 – 1951

En dubbel-CD med underhållningsklassiker från första hälften av 1900-talet. Ett klingande dokument som på många sätt beskriver den kultur och de värderingar som fanns runt mat och dryck under motbokens tid. Det är nu drygt 100 år sedan den statliga spritregleringen tog form. År 1905 beslutades att all brännvinsförsäljning skulle handhas av särskilda bolag under viss statlig kontroll. Samma år sjöng också August Svensson in ”Helan går” på grammofonskiva som nu finns återutgiven på denna CD!

Medverkande artister: Sverker Ahde, Elof Ahrle, Sten Axelson, Alice Babs, Anna-Lisa Baude, Svasse Bergqvist, Jussi Björling, Torbern Cassel, Gustaf Dacker, Lasse Dahlquist, Gösta Ekman, Kvartetten ”Fyrväpplingen”, John Wilhelm Hagberg, Carl Hagman, Vilhelm Hamnstedt, John Hedéen, Gösta Jonsson, Carl Jularbo, Lasse Krantz, Zarah Leander, Henry Lindblom, Gösta Lycke, Thor Modéen, Eugen Nilsson, Edvard Persson, Harry Persson, Povel Ramel, Artur Rolén, Ernst Rolf, Sven Olof Sandberg, August Svenson, Harald Svensson, Evert Taube, Karl Wehle, Ragnar Wiberg, Wiggerskvartetten, Alf Östlund

Låtarna

CD1

1. Någonting att äta, någonting att dricka 3´04
Foxtrot ur filmen ”Kärleksexpressen” (M. Karl Wehle Tx Tor Bergström) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen
Karl Wehle med Polyphons Kino-orkester, dir. Helge Lindberg
Polyphon XS 50118 (mx 4741 BR)
Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, augusti 1932

2. En pärla före frukost 3´08
Foxtrot ur filmen ”Flottans lilla fästmö” (M. Fred Winter Tx.Gösta Stevens)
Harry Persson, ”De 6 Polyphonians” dir. Jean Paban
Polyphon XS 49340 (mx 3102 BR)
Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, oktober 1930

3. På en glad frukost 2´31
August Svenson m.fl, med pianoack.
HMV X 888 (mx 730-2 Am)
Insp. Hotell Continental Stockholm 7 september 1920

4. Hej svejs i lingonskogen 2´52
(M. Bert Wilkins Tx. Sverker Ahde)
Kvartetten ”Fyrväpplingen” med Sune Waldimirs orkester
Odeon D 2409 (mx £ Sto 5044)
Insp. Fenixpalatset Stockholm, 20 maj 1932

5. Tipskuponger på motbok 3´03
ur Folkets Hus revyn ”Folkets palett” (Nisse Berggren)
Elof Ahrle och Alf Östlund, humoristisk dialog
Kristall 1253 (mx C 6980)
Insp. Bal Palais Stockholm, december 1934

6. Motboksägarnas egen vals 2´56
(M. Karl Wehle/Torbern Cassel Tx. Georg Eliasson) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingsförlagen
Torbern Cassel med piano, dragspel och violin
Columbia 18462 (mx W 44795)
Insp. Stockholm, september 1929

7. På spritbolaget 2´45
Thor Modéen och Artur Rolén, humor dialog
Odeon D 4907 (mx £ Sto 3265)
Insp. Berlin, Lindströms studio 3, 23 april 1929

8. Ta en sup 2´40
Ur revyn ”Södran som vanligt” (M. Sven Helin Tx.Gösta Stevens, arr: Hanns Bingang) Nordiska Musikförlaget AB / Warner
Thor Modéen, med Helans orkester
Odeon D 4961 (mx £ Sto 2875)
Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 27 november 1929

9. Extra tilldelning 6´13
(Edvard Persson)
Edvard Persson och Harald Svensson, hum. Dialog
Columbia DS 643 (mx WS 313-2 / 314-1)
Insp. Helsingborg, 2 maj 1931

10. Rubb å stubb 2´45
(M. John Malm Tx. Jerico, arr: Hanns Bingang)
John Wilhelm Hagberg, Dansorkester Bohéme
Parlophon B 12766 (mx £ 67470)
Insp. Berlin, 17 april 1929

11. Svensson står i spritkö 3´22
(Gösta Lycke)
Thor Modéen och Gösta Lycke, hum. Dialog
Polyphon XS 46973 (mx 2774 BR)
Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, mars 1930

12. Får jag låna fatet, Pettersson (Kräftskivornas Kräftskiva) 6´02
(Jules Sylvain)
Sverker Ahde, Artur Rolén och Vilhelm Hamnstedt med ack. Av Tore Svensson & Co
Odeon D 2118 (mx £ Sto 4352 / 4353)
Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 16 juli 1930

13. Det stod en liten jungman 3´03
(Evert Taube ?)
Evert Taube med eget luta-ack.
Columbia DS 1070 (mx W 44258-1)
Insp. Helsingborg, juni 1928

14. Nubbevisor 3´05
(Henrik Witt)
Lasse Dahlquist, Sten Axelson och Ragnar Wiberg, Einar Groths orkester
Grand Grd. 500 (mx Tur 75-1)
Insp. Fenixpalatset Stockholm, 30 juni 1937

15. Vid ett bord i en krog i en hamn någonstans 2´50
(M. Jules Sylvain Tx. Gösta Stevens) Sylvain Edition AB / Ehrlingförlagen
Artur Rolén med ack. Av Tore Svensson & Co
Odeon D 2340 (mx £ Sto 4847)
Insp. Fenixpalatset Stockholm, 17 augusti 1931

16. Packa pappas kappsäck (Nagasaki) 3´03
Ur revyn ”Södran som vanligt” (Tx o M. Harry Warren / Mort Dixon Sv.tx. Gösta Stevens) EMI Music Publishing Scandinavia AB
Thor Modéen och Carl Hagman med Helans orkester
Odeon D 4961 (mx £ Sto 2876)
Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 27 november 1929

17. Ja, må han leva 3´09
(Thor Modéen)
Thor Modéen och Artur Rolén, hum.dialog
Odeon D 2166 (mx £ Sto 4239)
Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 17 april 1930

18. Tack och lov 3´06
(Thor Modéen)
Thor Modéen och Artur Rolén, hum. Dialog
Odeon D 2166 (mx £ Sto 4240)
Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 17 april 1930

19. Du gamle måne 3´34
Ur Folkets Hus nyårsrevy ”Dit går vi” (M. Kai Normann Andersen Tx. Ludvig Brandstrup Sv.tx. Karl-Ewert Christenson) Edition Wilhelm Hansen (KODA) / Nordiska Musikförlaget AB Warner
Thor Modéen, med orkester
Polyphon XS 46626 (mx 2158 ax)
Insp. Stockholm, december 1924

20. Jonsson på spritprov 3´24
(Svasse Bergqvist)
Thor Modéen, Gösta Lycke och Svasse Bergqvist, hum. Dialog
Polyphon XS 46971 (mx 2776 BR)
Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, mars 1930

21. Du har fått en knapp i västen (Du har jo en lille streg paa) 3´00
(Tx o M. Hedvig Wexels-Korsbrekke Sv.tx. Ernst Rolf / Anita Hallden) EMI Music Publishing Scandinavia AB
Eugen Nilsson, med pianoack.
CRG 7-282 081 (mx 3755 ah)
Insp. Hotell Continental Stockholm, 19 maj 1919

22. Bobby, du har visst ont i håret 2´37
(G. Steen Jensen / Karl Ewert)
Ernst Rolf, med orkester
CRG 2-282638 (mx 6287 ae)
Insp. Kristiania (Oslo), 13 november 1914

23. Olika benämningar på druckna 2´04
Gustaf Dacker, deklamation
Beka Nr. 49032
Insp. Stockholm, 1909

24. Helan går 2´51
ur revyn Stockholmsluft (trad)
August Svensson, m pianoack.
CRG X 156 (mx 223 r)
Insp. Deutsche Grammophons studio Berlin, slutet av juni 1905

CD2

25. Pytt i panna (Schinkenfleckerln) 3´10
Foxtrot ur filmen ”Max tar chansen” (M. Fritz Spielman / Stephan Weiss Sv.tx. Börje Larsson / Sven Paddock) Ludwig Doblinger Musikverlag (AKM) / Gehrmans Musikförlag AB
Lasse Dahlquist, Helge Lindbergs orkester
Grand Grd. 455 (mx Tur 45-1)
Insp. Fenixpalatset Stockholm, 3 september 1936

26. Kalle på Spången 2´54
Ur filmen ”Kalle på Spången” (tx o M. Lasse Dahlquist) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen
Edvard Persson, med orkester
Columbia DS 1165 (mx CS 1344-1)
Insp. Konserthuset Stockholm, november 1939

27. En bit och en sup 3´00
(Sten Axelsson, Sven Paddock)
John Hedéen, Carl Jularbos orkester
Sonora 3406 (mx 4432-SSB)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 juni 1938

28. Fylle-dille-melodien (Månskensfantasien) 3´03
(M. Fridolf Lundberg Tx. Axel Engdahl)
Gösta Jonsson, Gösta Jonnson & Co
Sonora 3349 (mx 4246-SSC)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 januari 1938

29. Nya månskensfantasin 2´59
(Bourns, arr: Sven Arefeldt)
Harry Persson och Anna-Lisa Baude med Sven Arefeldts orkester
Sonora 3539 (mx 4780-SSB)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 12 april 1939

30. Vi vill ej gå hem ikväll 3´07
(Tx. o M. Sven Flodin-Goon, arr: Sven Arefeldt) Westlings Musikförlag
Harry Persson och Anna-Lisa Baude med Sven Arefeldts orkester
Sonora 3539 (mx 4781-SSC)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 12 april 1939

31. Åh, sicken fest 3´32
(trad)
Harry Persson med Glada Spelemän
Sonora 3457 (mx 4594-SSB)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 oktober 1938

32. I fyllan och villan 2´35
(Thor Modéen)
Thor Modéen med ensemble, hum. Dialog
Parlophon B 12635 (mx £ W 67211)
Insp. Stockholm, maj 1928

33. Lirum dirum 3´19
(M. Einar Schalander Tx. Henry Henrud) EMI Music Publishing Scandinavia AB
Harry Persson med Glada Spelemän
Sonora 3457 (mx 4591-SSB)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 oktober 1938

34. Ska ja, ska ja, ska ja 2´49
Foxtrot ur Gösta Jonssons revy ”Flaggan i topp” (M. Sven Arefeldt Tx. Nils Perne, arr: Willard Ringstrand)
Gösta Jonsson med sin Revy-Orkester
Sonora 3508 (mx 4801-SSE)
Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 16 maj 1939

35. Lite vin och en grogg på gin 2´47
(W. Thulin, E. Stolpe)
Lasse Krantz med Jack Gills orkester
HMV X 7392 (mx OSB 2849-1)
Insp. Konserthuset Attiksalen Stockholm, 30 juni 1947

36. Cocktail swing 1´29
ur filmen ”Örnungar” (Tx. O M. Lasse Dahlquist) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen
Alice Babs med eget pianoack.
Insp. Stockholm, juni-augusti 1944

37. The Gräsänklingblues 4´25
(Tx. O M. Povel Ramel) Universal / Reuter-Reuter Förlag
Vid flygeln: Povel Ramel och hans två händer (med Sven Stiberg, gitarr och John Jändel, bas)
HMV Z 424 (mx 2SB 3569-2C)
Insp. Konserthuset Attiksalen Stockholm, 4 oktober 1951

38. Champis Charlie 2´46
(M. trad Tx. Harry Iseborg, Arr. Ragnar Westling) Westlings Musikförlag / Universal
Henry Lindblom med Thore Jederbys orkester
Odeon D 5118 (mx Sto 7086-2)
Insp. Biografen Tranan Fredhäll Stockholm, 13 januari 1944

39. Det började med ett glas champagne 3´15
(M. Sune Engström Tx. Georg Eliasson) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen
Zarah Leander med Einar Groths orkester
Odeon D 2828 (mx Sto 5958-1)
Insp. Stockholm, 7 augusti 1936 ?

40. Som ett ädelt vin är varje kvinna 2´40
(Tx o M. Jules Sylvain)
Lasse Krantz med Carl Woitschachs orkester
Odeon D 4890 (mx £ Sto 3309)
Insp. Berlin Carl Lindströms studio 2, 24 maj 1929

41. Det är dig som jag vill äta opp 3´02
(M. Karl Wehle Tx. Berndt Carlberg)
Lasse Dahlquist med Rünos Dansorkester
Columbia DS 665 (mx WS 327)
Insp. Stockholm, 26 juni 1931

42. Ett glas champagne 3´08
(Tx . M. Sven Runo) Musikaliska Knuten HB
Wiggerskvartetten med orkester
Columbia DS 693 (mx WS 387)
Insp. Fenixpalatset Stockholm, 6 oktober 1931

43. Champagnenatt 3´09
(M. Jules Sylvain Tx. Karl-Ewert Christenson) Sylvain Edition AB / Ehrlingförlagen
Zarah Leander med orkester, dir. Jules Sylvain
Odeon D 2277 (mx £ Sto 4746)
Insp. Fenixpalatset Stockholm, 27 april 1931

44. Kvinnor och champagne 3´13
(Alma Rek, trad)
Gösta Ekman med pianoack av Nils Grevillius
Odeon D 4807 (mx £ Sto 2640)
Insp. Auditorium Stockholm, 14-31 januari 1929

45. Cocktail för två (Cocktails for two) 3´19
(Tx. o M. Arthur Johnston / Sam Coslow Sv.tx. Bernhard Baune /Einar Rosenborg) Famous-Music Corp (ASCAP) / Gehrmans Musikförlag AB
Zarah Leander med Arne Hülphers Fenixorkester
Odeon D 2632 (mx 5561-1)
Insp. Stockholm, 20 september 1934

46. Vill du visa mig vägen hem 2´50
(M. Torbern Cassel Tx. Sven Olof Sandberg Arr. Pewa Derwin)
Sven Olof Sandberg med Otto Dobrindts orkester
Parlophon B 12771 (mx £ 67440)
Insp. Lindströms studio Berlin, 15 mars 1929

47. Bachanal 3´09
(M. Adrian Dahl Tx. Fredrik Nycander) Abraham Lundquist AB Musikförlag
Jussi Björling med Hjalmar Meissners orkester
HMV X 4127 (mx OPA 140-1)

Insp. Konserthuset Lilla salen Stockholm, 1 juni 1933

Ljudrestaurering: Ingemar Lindqvist, www.audiolabstockholm.com
Form: Petra Ahston Inkapööl

Stort tack till Mirja Lausson och Eva Lenneman på Vin & Sprithistoriska Museet för sakkunnigt stöd och hjälp, varmt tack till Per Ahlin, Gunnar Bredevik, Rune Gustavsson och Harold Löwing för att de välvilligt lånat ut skivor och bilder samt till Björn Englund för diskografiska uppgifter. Bilderna på omslaget kommer från filmen ”Landskamp” 1932 och Filminstitutets Bildarkiv.

Sammanställning och produktion:
Lasse Zackrisson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *