Hjort Anders & Blank Anders

Två legendariska spelmän i unika inspelningar och på film.

Hjort Anders Olsson (1865-1952) är en av Sveriges främsta och mest legendariska spelmän. Han föddes i Bingsjö By, Rättviks finnmark, där han lärde sig att spela av byns spelmän. Storspelmannen Pekkos Per (1808-1877) uppmärksammade honom och lät honom framträda vid något sammanhang redan vid 6-7 årsåldern med sin fiol. Hjort Anders blev den främste i området efter Pekkos Per och hans särställning som en av 1900-talets mest betydande spelmän beror också på att han höll traditionen levande efter sin föregångare Pekkos Per. 

Jag träffade Ole Hjorth i hans hem i Enskede när planerna på denna produktion började ta form. Jag fick låna med mig en plåtask med unika trådinspelningar som en mycket ung Ole Hjorth spelade in med Hjort Anders. Fantastiska inspelningar som visar upp en mästare med sin energi och sitt personliga och kraftfulla spel. 

Inspelningarna har legat gömda i en plåtburk i över 60 år och har aldrig tidigare blivit utgivna. Jag fick låna en nyrenoverad magnefon, rullbandspelarens föregångare, och ur högtalarna spelade Hjort Anders igen med sitt konstfulla spel med rötter hundratals år tillbaka. 

Denna box bygger på konstnären Bror Hjorth och hans son Ole Hjorths vänskap med Hjort Anders. Deras samling av ljudinspelningar och foton, vilket välvilligt har ställts till förfogande. Två CD-skivor består av de tidigare inspelningarna på Den talande tråden. Boxen innehåller också två filmer av Karsten Wedel som gjordes i samarbete med Ole Hjorth - Hjort Anders (1974) och Blank Anders (1976) samt en CD med inspelningar av Svenskt visarkiv med Blank Anders som som inte heller tidigare givits ut.

Boxen innehåller följande samt fyllig booklet med unika bilder:

CD: Hjort Anders spelar låtar efter Pekkos Per, Bingsjö (1808–1877) och andra spelmän.

CD: Hjort Anders spelar egna kompositioner och låtar efter andra spelmän.

CD: Blank Anders: Hins polska och andra låtar.

DVD: Hjort Anders och Blank Anders på film

Vax Records CD 1044-1046 och DVD 1047. Pris: 399:- inkl porto

CD 1044 

Hjort Anders spelar låtar efter Pekkos Per, Bingsjö (1808–1877) och andra spelmän.
Inspelade i Bror Hjorths ateljé c:a 1951. Inspelning: Ole Hjorth

Hjort Anders, fiol och presentation. 

1. Brudmarsch efter Pekkos Per 2´00 

2. Polska efter Pekkos Per (dur/moll) 1´04 

3. Skänklåt efter Pekkos Per 1´13 

4. Polska efter Pekkos Per 1´12 

5. Polska efter Pekkos Per 1´37 

6. Polska efter Pekkos Per 1´33 

7. Skänklåt efter Pekkos Per 1´58 

8. Polska efter Pekkos Per 1´38 

9. Polska med text, efter Pekkos Per 1´29 

10. Polska efter Pekkos Per 1´46 

11. Pekkos Pers stora polska 1´44 

12. Kärleksvisa efter Pekkos Per 2´12 

13. Polska efter Pekkos Per, Bingsjö 2´10 

14. Polska efter Pekkos Per 1´29 

15. Brudpolska efter Pekkos Per 1´09

16. Arabiskan, polska efter Pekkos Per 1´21 

17. Polska efter Pekkos Per 1´25 

18. Polska efter Pekkos Per 1´19 

19. Polska efter Pekkos Per 1´23 

20. ”Skriket”, polska efter Pekkos Per 1´46

Hjort Anders och Ole Hjorth, fiol. Bror Hjorth presenterar.

21. Den tröstlöse friaren 2´12

22. Polska efter Pekkos Per 2´01 

Johan Olsson, spelar. Ole Hjorth presenterar.

23. Näcken och Skoella 2´38

Hjort Anders och Johan Olsson, fiol. Ole Hjorth presenterar.

24. Gås Anders brudmarsch 2´45

25. Polska från Bingsjö 2´42 (Nils Agenmark) 

Ole Hjorth och Johan Olsson (Johannes på fjället), fiol. Johan Olsson presenterar.

26. Gånglåt 2´26 (Johan Olsson) 

Samtliga ”trad” där ingen kompositör är angiven.

CD 1045 

Hjort Anders spelar egna kompositioner och låtar efter andra spelmän. 

Inspelade i Bror Hjorths ateljé c:a 1951. Inspelning: Ole Hjorth

Hjort Anders, fiol och presentation. 

1. Vallåt efter Hjort Anders mor 1´35 

2. Hjortingens polska 1´56 (Hjort Anders) Manus 

3. Pekkos Pers brudmarsch 2´09 (Hjort Anders Olsson) Manus 

4. Målargubbens brudpolska 2´20 (Hjort Anders) Manus 

5. Hjortingens polska ”Lilla Hjortingen” 1´33 (Hjort Anders) Manus 

6. Mårtamesgubbens polska 1´31 

7. Gammal långdans från Bingsjö 2´13 

8. Polska efter Blecko Anders, Orsa 1´26 

9. Polska efter Söderholm 1´47 

10. Gånglåt efter Dal-Jerk 1´48 

11. Leksands brudmarsch, spelad på förstämd fiol 3´55 

12. Mikaelidagen; folkvisa 1´46 

13. Gammal polska från Dalarna 1´37 

14. Vispolska efter Hjort Anders 1´22 

15. Polska efter Ritekt 1´46 

16. Bröllopspolska från Bingsjö 1´06

Hjort Anders och Johan Olsson, fiol. Ole Hjorth presenterar. 

17. Gammal gånglåt från Bingsjö 1´49 

18. Svärdsjövisan 2´56 

19. Barkbrödslåten 4´04 

20. Vingel Anders polska 2´35 

21. Bingsjöpolskan 2´32 (Hjort Anders) Manus 

22. Polska efter Hjort Anders 2´23 (Hjort Anders) Manus 

23. Efterkälken, gånglåt 2´45 (Hjort Anders) Manus 

24. Trettondagsmarschen 2´27 (Hjort Anders) Gehrmans Musikförlag 

25. Bleking polskan 2´38 (Hjort Anders) Manus

Hjort Anders och Johan Olsson, fiol. Ole Hjorth presenterar. 

26. Hjortingens vals 2´05 (av Hjort Anders) Manus 

27. Bingsjövalsen 2´30 (av Hjort Anders) Gehrmans Musikförlag

Hjort Anders och Ole Hjorth, fiol. Bror Hjorth presenterar. 

28. Gärdebymarschen (Gärdebylåten) 1´44 (Hjort Anders) Gehrmans Musikförlag

Samtliga ”trad” där ingen kompositör är angiven.

CD 1046 

Blank Anders: Hins polska och andra låtar.

Inspelning för Svenskt visarkiv hemma hos Blank Anders, Tibble Leksand 29 september 1971. Dokumentör: Lars Jobs. 

Blank Anders, fiol.

1. Hins polska 3´19 

2. Laggarfarfars polska från Boda 1´35 

3. Nylandspolska 1´58 

4. Polska efter Hjort Anders 2´16 

5. Åltomtabromarschen 2´06 (Hjort Anders) Manus 

6. Polska efter Jönslars far 1´33 

7. Köpmanspolska från Boda 1´51 

8. Polska efter farbrodern Hans Blank 1´28 

9. Polska efter Höök Olle, Rättvik 1´44 

10. Polska efter Nylandspojkarna, Bingsjö 1´39 

11. Borti den där gården, gånglåt efter fadern 2´10 

12. Polska från Gärdsjö 1´39 

13. Polska efter Sparfgubben, Backa 1´33 

14. Polska från Blecket 1´22 

15. Rapsodipolskan, polska efter Hjort Anders 2´03

Inspelning för Svenskt visarkiv hemma hos Blank Alfred, Gysinge 9 oktober 1971.Dokumentör: Lars Jobs. 

Blank Anders och Blank Alfred, fiol.

16. Polska 1´25 

17. Pelikanen 0´48 

18. Furubums, polska efter fadern 0´52 

19. Polska efter fadern 1´29 

20. Bleckomas leken, gånglåt 2´04 

21. Brännvinspolska efter Mås Lars 1´16 

22. Särna brudmarsch 1´39

Samtliga låtar ”trad” där ingen kompositör är angiven. 

DVD 1047

Hjort Anders

En film om den legendariske spelmannen Hjort Anders Olsson från Bingsjö. Han levde mellan 1865 och 1952 och var, efter Pekkos Per i Bingsjö, den mesta betydande traditionsbäraren av folkmusik. Filmen visar unika bilder av Hjort Anders själv och speglar i övrigt hans person och verk via spelmän som Viksta Lasse, Pekkos Gustaf i Bingsjö, Nils Agenmark och Ole Hjorth.

En film av Karsten Wedel (1973) i samarbete med Ole Hjorth

Foto: John O. Olsson. Ljud: Håkan Lindberg, Björn Öberg. 

Produktion: Wedel Film AB för SVT 1

Blank Anders – Spelman från Blecket

En film om fiolspelmannen Blank Anders, född i Blecket, Rättvik 1904. Blank Anders var en stillsam och tillbakadragen man, men mycket spelglad. Fadern var spelman och modern trallade låtar. Blank Anders blev med sitt fina traditionsrika rättviksspel en inspirationskälla för yngre leksansspelmän. Filmen är inspelad hemma hos Blank Anders i sitt hus i Tibble, Leksand. Medverkar gör också Kungs Levi och Jobs Lasse, som har lyssnat mycket på Blank Anders och spelar många av hans låtar från Blecket och Rättvik. Mellan låtarna småpratar de om olika spelstilar m.m.

En film av Karsten Wedel (1976) i samarbete med Ole Hjorth

Foto: John O. Olsson. Ljud: Mats Kihl

Produktion: Wedel Film AB för SVT 1