Ekenskisen

Populärmusik från gamla Stockholm, inspelningar 1909-1951

Ekenskisen. Vax Records CD 1002. Pris 179:- (inkl porto)

Den här skivan är något för dem som minns det gamla Stockholm – eller dem som inte minns det men vill veta hur det lät. Ett tvärsnitt av revykupletter och slagdängor som stockholmarna och säkert också andra lyssnat på och roat sig till alltifrån tidigt 1900-tal till 1950-talet. Här får vi höra Visan om Amanda Lundbohm i en inspelning gjord 1909. En annan pärla är Kväsarvalsen som var omåttligt populär vid förra sekelskiftet, sjungen av den tidens stora revystjärna, Helfrid Lambert, på hennes ålders höst. En ännu större artist, Alice Babs, får vi höra som tonåring i inspelningar från 1940-talet i Vårat gängs signaturmelodi och som expedit i Birkagatans fiskaffär. Det Stockholm som utgör bakgrunden är arbetarkvarteren på Vollmar Yxkullsgatan och Birkagatan, och Elof Ahrle och Åke Söderblom gestaltar urstockholmaren, kisen med det numera försvunna Ekenssnacket. Sigge Fürst – han med frukostklubben om ni minns – låter oss lyssna på Sylvainmelodin om grabben som har greppet direkt. För att inte tala om Julia Cæsars obetalbara utflykt till Kornhamnstorg eller Kalle Nämndemans monolog om Stockholmsungar. Att vare sig Loffe, dvs. Elof Ahrle, eller Åke Söderblom var stockholmare och att deras ”snack” inte riktigt lät som verklighetens spelar mindre roll. Det är de som har format vår bild av den tuffa och slagfärdiga ”stockholma’n”.Med denna CD får vi en inblick i en folklig kultur och det stockholmska nöjeslivet, och mera generellt, en försvunnen populärkultur. Vi får vi en unik möjlighet att lyssna på sådant som annars döljs i arkiven – innan det oåterkalleligen är för sent.

Ulla-Britt Kotsinas, professor i Nordiska språk, har skrivit flera böcker om slang och annat Stockholmsspråk

Inspelningarna:

1. Ekenskisen, Lasse Dahlquist  och Valles Dragspelsorkester, Decca F.40350 (FGB 5814-1D) Insp: London 1 maj 1933
2. Fröken Gull ifrån Skanstull
, Johnny Bode och Gustaf Egerstams orkester, Odeon D 2051 (A 162572) (Sto 4092) Insp: Stockholm 3 mars 1930
3. Söderjäntans lördag
, Åke Söderblom och Naemi Brise med ErikUlkes orkester, Odeon D 2488 (A 255073) (Sto 5252  ) Insp: Stockholm8 febr 1933
4. Jag kommer i kväll under balkongen (ur Söderkåkar),
Karl Wehle och Polyphons Kino-Orkester dir. Helge Lindberg,  Polyphon X.S 50118 (4742* BR) Insp. Stockholm augusti 1932
5. På Djurgår´n,
 Gustaf Lövås, vid flygeln Helge Lindberg, Odeon 5797, A 133 420 (Sto 2057) Insp. Sundbyberg december 1926
6. Kristins Kornhamnstorgs-tripp
, Julia Ceasar och Märta Ahlberg med Sven Rünos ensemble, Odeon SD 5517 (Sto 7970-1) Insp: Stockholm 14 mars 1950
7. Kväsarvalsen
, Helfrid Lambert med Sven Rünos ensemble, Odeon SD 5585 (Sto 8134-) Insp. Stockholm 16 mars 1951
8. Fotbollsjazzen
, Elof Ahrle med orkester, Scala 101 (Sca 185-1) Insp. Stockholm 19 oktober 1937
9. Där har du grabben som har greppet dire
kt, Sigge Fürst med Alla Tiders Dragspelsorkester, HMV X 6078 (0SB 750-2  ) Insp. Stockholm 19 maj, utg juli 1938
10. Stic
kan rycker på bröllop,  Elof Ahrle, monolog, Sonora 7481 (8228-SSA) Insp. Stockholm 29 dec 1949, utg febr 1950
11. Det är ”Fina Fis
ken”,  Alice Babs Nilson och Sven Arefeldt, Sven Arefeldts orkester, Sonora 3551 (4856-SSB). Insp. Stockholm 21 juli, utg okt 1939
12.¨Vårat gäng¨,
Alice Babs Nilson med Seymours orkester, Sonora 3651 (5197-SSB) Insp. Stockholm 26 juni 1940
13. Vi greja fem poäng
, Åke Söderblom och Rune Halvarson med Thore Ehrling’s orkester och Springpojksgänget, Odeon D 3114 (A 255668) (Sto 6726) Insp. Biografen Tranan, Stockholm20 aug, 1940
14. De’ ä’ väl festligt (Ur Vårat gängs revy)
, Lill-Arnes Sväng-Gäng, Sonora 7071 (5976-SSC) Insp. Stockholm 15 maj 1942
15. Jitterbug från Söder
, Alice Babs Nilson. Nisse Linds trio med Charles Redland & Gösta Törner, Sonora 3677 (5270-S-S-C  ) Insp. 8 okt, utg nov 1940
16. There’s a cowboy rolling down Kungsgatan, Lisbeth Bodin med Erik Franks ensemble, Sonora 7213 (6629-SSA) Insp. Stockholm 13 okt, utg dec 1944
17. Wollmar Yx
kullsgatans skutt, Nonne Hall med Dansorkester, Silverton St.3299 (Sil 567) Insp. Stockholm 8 december 1939
18. Stoc
kholmsungar,  Kalle Nämndeman, monolog, HMV X 2164 (BT 1121-1) Insp. 14 december 1924
19. Fest hos Gustafssons, Kalle Nämndeman, med pianoack.,  Ekophon NS 1425 (51824) Insp. Stockholm maj 1923
20. Visan om Lundbohm (Amanda Lundbom)
, Herrar Emil Adami, Georg Blomstedt och Carl Engdahl, med orkester, Gramophone Concert Record G.C.-74071 (206 ee) Insp. Stockholm mars 1909