For Swedish customers

Samtliga skivor säljes och går till den som först skickar in beställningen.
Skivorna är visuellt graderade. Nya kunder betalar i förskott. Frakt tillkommer.
Det går bra att göra förfrågningar om skivorna genom e-mail.
Vid köp över 1.000:- vid samma leverans lämnas 25% rabatt.

Kvalitetsbeteckningar:
N=som ny;
E=excellent;
V=lite slitage;
G=sliten, men fullt spelbar;
F=utsliten

Upplysningar om listan:
Artist+titel. /=ny skivsida. ev nummer efter skivtitel anger alternativ tagning.
Bokstav efter titel: F=foxtrot; V=vals; T=tango etc
Kvalitetsbetckning inom parantes efter katalognummer.
Inspelningsår.
Artist inom parantes anger anonym medverkan.

Foreign customers

The prices is in swedish crones. Email me your order and then I will get back to youwith a total price in you currency including shipping to your country. 
The records are visually graded.

Quality Designations:
N = as new;
E = excellent;
V is a little wear;
G = worn, but fully playable;
F = jaded

Information on the list:
Artist + title. / = new disc page. ev codes for the disc's title suggests that alternative sampling.
Alphabetical by title: F = foxtrot, W = waltz; T = tango etc
Quality Designations in parentheses after the catalog number.
Recording date.
Artist in parentheses indicates anonymous participation.