Lasse Z spelar gamla skivor

Lasse Zackrisson är lite av en expert när det gäller svensk musik från 1900-talet. Med erfarenhet av att ha gett ut många populärmusikklassiker från gamla stenkakor till CD-utgåvor och med fördjupat kunskap i våra stora artistgestalter och kompositörer kan jag specialkomponera ett program för era önskemål. Lasse har presenterat såväl Ulla Billquist, Alice Babs, Evert Taube i ord och ton för en publik, men även gjort tema-program om musik till våra årstider, till julen, till sommaren etc. Lasse har även hållit föredrag om det inspelade ljudets historia.

Lasse har med sig en IPod med tusentals inspelningar från 1900 fram till 1960-talet, så även en form av att få önska melodier eller artister finns.

I samarbete med fastighetsbolaget Micasa AB har Lasse underhållit hyresgäster vid seniorboende under tiden bullrande stambyten skett.