Lasse Z Produktion AB – Vax Records
verkar inom musik, film och teater

Lasse Zackrisson kan visa de biodokumentärer vi producerat i biosalonger och i samlingslokaler, med eller utan filmsamtal. Vi kan erbjuda musikdokumentärer med och om Alice Babs (Naturröstens hemlighet), Ulla Billquist (När molnen skingras) och visdiktaren Ruben Nilson (medverkande: Fred Åkerström).

Vi kan även erbjuda enbart föreläsningar om Alice Babs, Ulla Billquist, Bengt Hallberg, Ruben Nilson, Evert Taube med flera, men också föredrag om det inspelade ljudets historia.

I samarbete med fastighetsbolagets Micasa har vi hållit musikcirklar i samband med stambyten i deras fastigheter för seniorer.

Jag har också ett förflutet som teatermusiker och kan erbjuda musikprogram med dragspel och sång.

Förfrågningar
Lasse Zackrisson, 070-3150903
Mejl: lasse.zackrisson@telia.com