Någonting att äta, någonting att dricka. Vax Records CD 1004 (2CD)

47 inspelningar från åren 1905 - 1951

Pris 199:- (inkl porto)

 

En dubbel-CD med underhållningsklassiker från första hälften av 1900-talet. Ett klingande dokument som på många sätt beskriver den kultur och de värderingar som fanns runt mat och dryck under motbokens tid. Det är nu drygt 100 år sedan den statliga spritregleringen tog form. År 1905 beslutades att all brännvinsförsäljning skulle handhas av särskilda bolag under viss statlig kontroll. Samma år sjöng också August Svensson in ”Helan går” på grammofonskiva som nu finns återutgiven på denna CD!

 

Medverkande artister: Sverker Ahde, Elof Ahrle, Sten Axelson, Alice Babs, Anna-Lisa Baude, Svasse Bergqvist, Jussi Björling, Torbern Cassel, Gustaf Dacker, Lasse Dahlquist, Gösta Ekman, Kvartetten ”Fyrväpplingen”, John Wilhelm Hagberg, Carl Hagman, Vilhelm Hamnstedt, John Hedéen, Gösta Jonsson, Carl Jularbo, Lasse Krantz, Zarah Leander, Henry Lindblom, Gösta Lycke, Thor Modéen, Eugen Nilsson, Edvard Persson, Harry Persson, Povel Ramel, Artur Rolén, Ernst Rolf, Sven Olof Sandberg, August Svenson, Harald Svensson, Evert Taube, Karl Wehle, Ragnar Wiberg, Wiggerskvartetten, Alf Östlund


Låtarna

1. Någonting att äta, någonting att dricka 3´04

Foxtrot ur filmen ”Kärleksexpressen” (M. Karl Wehle Tx Tor Bergström) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen

Karl Wehle med Polyphons Kino-orkester, dir. Helge Lindberg

Polyphon XS 50118 (mx 4741 BR)

Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, augusti 1932

 

2. En pärla före frukost 3´08

Foxtrot ur filmen ”Flottans lilla fästmö” (M. Fred Winter Tx.Gösta Stevens)

Harry Persson, ”De 6 Polyphonians” dir. Jean Paban

Polyphon XS 49340 (mx 3102 BR)

Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, oktober 1930

 

3. På en glad frukost 2´31

August Svenson m.fl, med pianoack.

HMV X 888 (mx 730-2 Am)

Insp. Hotell Continental Stockholm 7 september 1920

 

4. Hej svejs i lingonskogen 2´52

(M. Bert Wilkins Tx. Sverker Ahde)

Kvartetten ”Fyrväpplingen” med Sune Waldimirs orkester

Odeon D 2409 (mx £ Sto 5044)

Insp. Fenixpalatset Stockholm, 20 maj 1932

 

5. Tipskuponger på motbok 3´03

ur Folkets Hus revyn ”Folkets palett” (Nisse Berggren)

Elof Ahrle och Alf Östlund, humoristisk dialog

Kristall 1253 (mx C 6980)

Insp. Bal Palais Stockholm, december 1934

 

6. Motboksägarnas egen vals 2´56

(M. Karl Wehle/Torbern Cassel Tx. Georg Eliasson) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingsförlagen

Torbern Cassel med piano, dragspel och violin

Columbia 18462 (mx W 44795)

Insp. Stockholm, september 1929

 

7. På spritbolaget 2´45

Thor Modéen och Artur Rolén, humor dialog

Odeon D 4907 (mx £ Sto 3265)

Insp. Berlin, Lindströms studio 3, 23 april 1929

 

8. Ta en sup 2´40

Ur revyn ”Södran som vanligt” (M. Sven Helin Tx.Gösta Stevens, arr: Hanns Bingang) Nordiska Musikförlaget AB / Warner

Thor Modéen, med Helans orkester

Odeon D 4961 (mx £ Sto 2875)

Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 27 november 1929

 

9. Extra tilldelning 6´13

(Edvard Persson)

Edvard Persson och Harald Svensson, hum. Dialog

Columbia DS 643 (mx WS 313-2 / 314-1)

Insp. Helsingborg, 2 maj 1931

 

10. Rubb å stubb 2´45

(M. John Malm Tx. Jerico, arr: Hanns Bingang)

John Wilhelm Hagberg, Dansorkester Bohéme

Parlophon B 12766 (mx £ 67470)

Insp. Berlin, 17 april 1929

 

11. Svensson står i spritkö 3´22

(Gösta Lycke)

Thor Modéen och Gösta Lycke, hum. Dialog

Polyphon XS 46973 (mx 2774 BR)

Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, mars 1930

 

12. Får jag låna fatet, Pettersson (Kräftskivornas Kräftskiva) 6´02

(Jules Sylvain)

Sverker Ahde, Artur Rolén och Vilhelm Hamnstedt med ack. Av Tore Svensson & Co

Odeon D 2118 (mx £ Sto 4352 / 4353)

Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 16 juli 1930

 

13. Det stod en liten jungman 3´03

(Evert Taube ?)

Evert Taube med eget luta-ack.

Columbia DS 1070 (mx W 44258-1)

Insp. Helsingborg, juni 1928

 

14. Nubbevisor 3´05

(Henrik Witt)

Lasse Dahlquist, Sten Axelson och Ragnar Wiberg, Einar Groths orkester

Grand Grd. 500 (mx Tur 75-1)

Insp. Fenixpalatset Stockholm, 30 juni 1937

 

15. Vid ett bord i en krog i en hamn någonstans 2´50

(M. Jules Sylvain Tx. Gösta Stevens) Sylvain Edition AB / Ehrlingförlagen

Artur Rolén med ack. Av Tore Svensson & Co

Odeon D 2340 (mx £ Sto 4847)

Insp. Fenixpalatset Stockholm, 17 augusti 1931

 

16. Packa pappas kappsäck (Nagasaki) 3´03

Ur revyn ”Södran som vanligt” (Tx o M. Harry Warren / Mort Dixon Sv.tx. Gösta Stevens) EMI Music Publishing Scandinavia AB

Thor Modéen och Carl Hagman med Helans orkester

Odeon D 4961 (mx £ Sto 2876)

Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 27 november 1929

 

17. Ja, må han leva 3´09

(Thor Modéen)

Thor Modéen och Artur Rolén, hum.dialog

Odeon D 2166 (mx £ Sto 4239)

Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 17 april 1930

 

18. Tack och lov 3´06

(Thor Modéen)

Thor Modéen och Artur Rolén, hum. Dialog

Odeon D 2166 (mx £ Sto 4240)

Insp. Odeons studio Regeringsgatan Stockholm, 17 april 1930

 

19. Du gamle måne 3´34

Ur Folkets Hus nyårsrevy ”Dit går vi” (M. Kai Normann Andersen Tx. Ludvig Brandstrup Sv.tx. Karl-Ewert Christenson) Edition Wilhelm Hansen (KODA) / Nordiska Musikförlaget AB Warner

Thor Modéen, med orkester

Polyphon XS 46626 (mx 2158 ax)

Insp. Stockholm, december 1924

 

20. Jonsson på spritprov 3´24

(Svasse Bergqvist)

Thor Modéen, Gösta Lycke och Svasse Bergqvist, hum. Dialog

Polyphon XS 46971 (mx 2776 BR)

Insp. Biografen Bromma i Alvik Stockholm, mars 1930

 

21. Du har fått en knapp i västen (Du har jo en lille streg paa) 3´00

(Tx o M. Hedvig Wexels-Korsbrekke Sv.tx. Ernst Rolf / Anita Hallden) EMI Music Publishing Scandinavia AB

Eugen Nilsson, med pianoack.

CRG 7-282 081 (mx 3755 ah)

Insp. Hotell Continental Stockholm, 19 maj 1919

 

22. Bobby, du har visst ont i håret 2´37

(G. Steen Jensen / Karl Ewert)

Ernst Rolf, med orkester        

CRG 2-282638 (mx 6287 ae)

Insp. Kristiania (Oslo), 13 november 1914

 

23. Olika benämningar på druckna 2´04

Gustaf Dacker, deklamation

Beka Nr. 49032

Insp. Stockholm, 1909

 

24. Helan går 2´51

ur revyn Stockholmsluft (trad)

August Svensson, m pianoack.

CRG X 156 (mx 223 r)

Insp. Deutsche Grammophons studio Berlin, slutet av juni 1905

 

CD2

 

25. Pytt i panna (Schinkenfleckerln) 3´10

Foxtrot ur filmen ”Max tar chansen” (M. Fritz Spielman / Stephan Weiss Sv.tx. Börje Larsson / Sven Paddock) Ludwig Doblinger Musikverlag (AKM) / Gehrmans Musikförlag AB

Lasse Dahlquist, Helge Lindbergs orkester

Grand Grd. 455 (mx Tur 45-1)

Insp. Fenixpalatset Stockholm, 3 september 1936

 

26. Kalle på Spången 2´54

Ur filmen ”Kalle på Spången” (tx o M. Lasse Dahlquist) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen

Edvard Persson, med orkester

Columbia DS 1165 (mx CS 1344-1)

Insp. Konserthuset Stockholm, november 1939

 

27. En bit och en sup 3´00

(Sten Axelsson, Sven Paddock)

John Hedéen, Carl Jularbos orkester

Sonora 3406 (mx 4432-SSB)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 juni 1938

 

28. Fylle-dille-melodien (Månskensfantasien) 3´03

(M. Fridolf Lundberg Tx. Axel Engdahl)

Gösta Jonsson, Gösta Jonnson & Co

Sonora 3349 (mx 4246-SSC)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 januari 1938

 

29. Nya månskensfantasin 2´59

(Bourns, arr: Sven Arefeldt)

Harry Persson och Anna-Lisa Baude med Sven Arefeldts orkester

Sonora 3539 (mx 4780-SSB)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 12 april 1939

 

30. Vi vill ej gå hem ikväll 3´07

(Tx. o M. Sven Flodin-Goon, arr: Sven Arefeldt) Westlings Musikförlag

Harry Persson och Anna-Lisa Baude med Sven Arefeldts orkester

Sonora 3539 (mx 4781-SSC)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 12 april 1939

 

31. Åh, sicken fest 3´32

(trad)

Harry Persson med Glada Spelemän

Sonora 3457 (mx 4594-SSB)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 oktober 1938

 

32. I fyllan och villan 2´35

(Thor Modéen)

Thor Modéen med ensemble, hum. Dialog

Parlophon B 12635 (mx £ W 67211)

Insp. Stockholm, maj 1928

 

33. Lirum dirum 3´19

(M. Einar Schalander Tx. Henry Henrud) EMI Music Publishing Scandinavia AB

Harry Persson med Glada Spelemän

Sonora 3457 (mx 4591-SSB)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 21 oktober 1938

 

34. Ska ja, ska ja, ska ja 2´49

Foxtrot ur Gösta Jonssons revy ”Flaggan i topp” (M. Sven Arefeldt Tx. Nils Perne, arr: Willard Ringstrand)

Gösta Jonsson med sin Revy-Orkester

Sonora 3508 (mx 4801-SSE)

Insp. Biografen Gnistan Stockholm, 16 maj 1939

 

35. Lite vin och en grogg på gin 2´47

(W. Thulin, E. Stolpe)

Lasse Krantz med Jack Gills orkester

HMV X 7392 (mx OSB 2849-1)

Insp. Konserthuset Attiksalen Stockholm, 30 juni 1947

 

36. Cocktail swing 1´29

ur filmen ”Örnungar” (Tx. O M. Lasse Dahlquist) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen

Alice Babs med eget pianoack.

Insp. Stockholm, juni-augusti 1944

 

37. The Gräsänklingblues 4´25

(Tx. O M. Povel Ramel) Universal / Reuter-Reuter Förlag

Vid flygeln: Povel Ramel och hans två händer (med Sven Stiberg, gitarr och John Jändel, bas)

HMV Z 424 (mx 2SB 3569-2C)

Insp. Konserthuset Attiksalen Stockholm, 4 oktober 1951

 

38. Champis Charlie 2´46

(M. trad Tx. Harry Iseborg, Arr. Ragnar Westling) Westlings Musikförlag / Universal

Henry Lindblom med Thore Jederbys orkester

Odeon D 5118 (mx Sto 7086-2)

Insp. Biografen Tranan Fredhäll Stockholm, 13 januari 1944

 

39. Det började med ett glas champagne 3´15

(M. Sune Engström Tx. Georg Eliasson) Nils-Georgs Musikförlag / Ehrlingförlagen

Zarah Leander med Einar Groths orkester

Odeon D 2828 (mx Sto 5958-1)

Insp. Stockholm, 7 augusti 1936 ?

 

40. Som ett ädelt vin är varje kvinna 2´40

(Tx o M. Jules Sylvain)

Lasse Krantz med Carl Woitschachs orkester

Odeon D 4890 (mx £ Sto 3309)

Insp. Berlin Carl Lindströms studio 2, 24 maj 1929

 

41. Det är dig som jag vill äta opp 3´02

(M. Karl Wehle Tx. Berndt Carlberg)

Lasse Dahlquist med Rünos Dansorkester

Columbia DS 665 (mx WS 327)

Insp. Stockholm, 26 juni 1931

 

42. Ett glas champagne 3´08

(Tx . M. Sven Runo) Musikaliska Knuten HB

Wiggerskvartetten med orkester

Columbia DS 693 (mx WS 387)

Insp. Fenixpalatset Stockholm, 6 oktober 1931

 

43. Champagnenatt 3´09

(M. Jules Sylvain Tx. Karl-Ewert Christenson) Sylvain Edition AB / Ehrlingförlagen

Zarah Leander med orkester, dir. Jules Sylvain

Odeon D 2277 (mx £ Sto 4746)

Insp. Fenixpalatset Stockholm, 27 april 1931

 

44. Kvinnor och champagne 3´13

(Alma Rek, trad)

Gösta Ekman med pianoack av Nils Grevillius

Odeon D 4807 (mx £ Sto 2640)

Insp. Auditorium Stockholm, 14-31 januari 1929

 

45. Cocktail för två (Cocktails for two) 3´19

(Tx. o M. Arthur Johnston / Sam Coslow Sv.tx. Bernhard Baune /Einar Rosenborg) Famous-Music Corp (ASCAP) / Gehrmans Musikförlag AB

Zarah Leander med Arne Hülphers Fenixorkester

Odeon D 2632 (mx 5561-1)

Insp. Stockholm, 20 september 1934

 

46. Vill du visa mig vägen hem 2´50

(M. Torbern Cassel Tx. Sven Olof Sandberg Arr. Pewa Derwin)

Sven Olof Sandberg med Otto Dobrindts orkester

Parlophon B 12771 (mx £ 67440)

Insp. Lindströms studio Berlin, 15 mars 1929

 

47. Bachanal 3´09

(M. Adrian Dahl Tx. Fredrik Nycander) Abraham Lundquist AB Musikförlag

Jussi Björling med Hjalmar Meissners orkester

HMV X 4127 (mx OPA 140-1)

Insp. Konserthuset Lilla salen Stockholm, 1 juni 1933

 Ljudrestaurering:

Ingemar Lindqvist, www.audiolabstockholm.com

 Form:

Petra Ahston Inkapööl

 Stort tack till Mirja Lausson och Eva Lenneman på Vin & Sprithistoriska Museet för sakkunnigt stöd och hjälp, varmt tack till Per Ahlin, Gunnar Bredevik, Rune Gustavsson och Harold Löwing för att de välvilligt lånat ut skivor och bilder samt till Björn Englund för diskografiska uppgifter. Bilderna på omslaget kommer från filmen ”Landskamp” 1932 och Filminstitutets Bildarkiv.

 Sammanställning och produktion:

Lasse Zackrisson